Malířka a lektorka

Lenka Moškvanová

Bc. BA. Lenka Moškvanová

Studovala jsem střední zdravotnickou školu a bakaláře sociální práce a geriatrie a poté se na plno let odstěhovala do Velké Británie, kde jsem si splnila svůj sen a vystudovala bakaláře umění obor kresba, malba a tiskařství na umělecké škole College Sir Gar ve Walesu.

To mi poskytlo pevný základ pro porozumění klasické výtvarné tvorbě i světu umění. Svoje umělecké dovednosti jsem nadále uplatňovala jako  vystavující umělkyně a věnovala se vlastnímu uměleckému podnikání.  Organizovala jsem výstavy a předávala své know-how na již zmíněné škole College Sir Gar.

Po návratu do České republiky jsem několik let pracovala v Galerii Dílo a poté jako vedoucí zahraničních stáží na Vysoké škole Karla Engliše.

Absolvovala jsem kurz arteterapie, který mi otevřel nový pohled na propojení umění a terapie. Díky této zkušenosti jsem objevila sílu uměleckého projevu a jeho terapeutický potenciál při podpoře duševního zdraví a sebepoznání a navázala tak na základy z dřívějších oblasti zdraví a psychologie.

Po ukončení rodičovské dovolené jsem se opět vrátila do uměleckého prostředí tentokrát Kalina Gallery, ve které současně pracuji. Kromě toho se věnuji vlastní tvorbě, seberealizaci a naplnění svých uměleckých i podnikatelských vizí.

Nyní bych ráda nabídla svoje zkušenosti veřejnosti a vytvořila pro Vás prostředí, ve kterém se budete cítit skvěle. Provedu Vás světem umění a malby a pomohu Vám se dále zdokonalovat a vzdělávat, ať už je pro vás umění koníčkem či vysněnou profesí. Pokud toužíte po oddechu a relaxaci,  nabízím Vám sérii emoce-uvolňujících lekcí založených na arteterapii a artefiletice, kdy pomocí výtvarného umění, hudby a pohybů těla, můžeme docílit  léčivého emocionálního prožitku a zážitku.      

S osobitým přístupem lektora – průvodce, který nabízí oporu, podporu a vedení na základě zkušeností nabitých v zahraničí a zároveň vycházející z lidskosti, upřímně doufám, že Vám moje služby přinesou nejen užitečné a zajímavé informace, ale také cenné osobní zážitky, prostor k zamyšlení, ale i relaxaci a oddechu od každodennosti a k hlubšímu poznání sebe sama.

Mým cílem je, abyste se cítili podporovaní a inspirovaní ať už na Vaší výtvarně-kreativní cestě anebo cestě osobního rozvoje.

Moje tvorba